Udržba zelene, odborný rez a asanácia stromov

Udržba zelene, odborný rez a asanácia stromov

sú hlavné činnosti, ktorými sa odborne zaoberáme viac ako 10 rokov. Naša firma pôsobí na celom území Slovenska.

V danom obore sa zaoberáme aj výchovou a vzdelávaním obsluhy motorových reťazových píl, krovinorezov, vybraných lesných strojov a zariedení s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Pracujeme s kvalitnou a ľahkou technikou, ktorá minimalizuje poškodenie terénu, a to či už upraveného alebo neupraveného.

Sme poistení proti škodám spôsobeným voči tretím osobám. Aj napriek vysokému riziku škodovosti a kvantite vykonanej práce za obdobie fungovania našej firmy sme nikdy nemuseli túto zábezpeku využiť.

Copyright © 2018 PLATAN Zvolen
Všetky práva vyhradené Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk