Organizovanie vzdelávacích kurzov.

1. Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly - iná činnosť

Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly - iná činnosť Obsluha reťazovej motorovej píly pri stolárskej, stavebnej a umeleckej činnosti, reze a úprave korún stromov, úprave a priečnom skracovaní dreva.

Viac o kurze na obsluhu reťazovej motorovej píly - iná činnosť

2. Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly - ťažba a manipulácia dreva, ťažba stromov v osobitých prípadoch - komunálna sféra

Kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly - ťažba a manipulácia dreva, ťažba stromov v osobitých prípadoch - komunálna sféra Obsluha reťazovej motorovej píly pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách.

Viac o kurze na obsluhu reťazovej motorovej píly - ťažba a manipulácia dreva, ťažba stromov v osobitých prípadoch - komunálna sféra

3. Kurz na obsluhu krovinorezov

Kurz na obsluhu krovinorezov Obsluha krovinorezov, vyžínačov a ich adaptérov.

Viac o kurze na obsluhu krovinorezov

4. Kurz pre obsluhu lesníckych vyťahovačov

Kurz pre obsluhu lesníckych vyťahovačov Obsluha navijakov popr. lesných vyťahovačov.

Viac o kurze pre obsluhu lesníckych vyťahovačov

5. Kurz pre obsluhu univerzálnych a špeciálnych traktorov

Kurz pre obsluhu univerzálnych a špeciálnych traktorov Obsluha lesných traktorov používaných pri sústreďovaní dreva.

Viac o kurze pre obsluhu univerzálnych a špeciálnych traktorov

6. Kurz pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty

Kurz pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty Obsluha lesných kolesových a pásových vyvážacích súprav – vyvážanie prevažne sortimentov dreva priamo z lesného porastu (miesta ťažby dreva tzv. lokalita peň.)

Viac o kurze pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty

7. Kurz pre obsluhu stabilných dopravných lanových zariadení v lesníctve

Kurz pre obsluhu stabilných dopravných lanových zariadení v lesníctve Obsluha lesných lanoviek, prevádzka, praktická realizácia údržby a opráv.

Viac o kurze pre obsluhu stabilných dopravných lanových zariadení v lesníctve

8. Kurz pre obsluhu jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

Kurz pre obsluhu jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov Obsluha strojov prevažne na odvetvovanie, krátenie stromov a drevných sortimentov.

Viac o kurze pre obsluhu jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

9. Aktualizačné školenia obsluhy uvedených strojov a zariadení v zmysle Z. z. 124/2006

Aktualizačné školenie je v rozsahu 8 vyučovacích hodín. (perióda 5 rokov)

10. Školenie BOZP zamestnancov a vedúcich zamestnancov

11. Školenie referentských vodičov a vodičov z povolania

12. Školenie osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Výchova a vzdelávanie v našej organizácii je akreditované Národným inšpertorátom práce Slovenskej republiky.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno technické vybavenie –  ukážky na DVD, platné legislatívne normy a predpisy, praktické ukážky.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás.

Kurz končí osvedčením na obsluhu stroja, ktorý je platný na území EÚ.

Copyright © 2018 PLATAN Zvolen
Všetky práva vyhradené Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk